Nesteroidne

The withdrawal symptoms associated with morphine addiction are usually experienced shortly before the time of the next scheduled dose, sometimes within as early as a few hours (usually 6 h to 12 h) after the last administration. Early symptoms include watery eyes, insomnia, diarrhea, runny nose, yawning, dysphoria , sweating, and in some cases a strong drug craving. Severe headache, restlessness, irritability, loss of appetite, body aches, severe abdominal pain, nausea and vomiting, tremors, and even stronger and more intense drug craving appear as the syndrome progresses. Severe depression and vomiting are very common. During the acute withdrawal period, systolic and diastolic blood pressures increase, usually beyond premorphine levels, and heart rate increases, [43] which have potential to cause a heart attack, blood clot, or stroke.

COX-1 je enzým so stálou expresiou (kontinuálne produkovaný) s úlohou regulovať mnoho normálnych fyziologických procesov. Jeden z nich je stena žalúdka, kde majú prostagladíny ochrannú úlohu chrániť žalúdočnú sliznicu pred poškodením vlastnou žalúdočnou kyselinou. Keď neselektívne inhibítory COX-1 aj COX-2 znížia hladinu prostagladínov, stratia sa tieto ochranné účinky, čo môže spôsobiť vznik vredov žalúdka, dvanástnika a eventuálne vnútorné krvácanie. COX-2 je enzým, ktorého expresia je viazaná všeobecne na zápal a jeho inhibícia je príčinou žiadúcich účinkov nesteroidných antiflogistík.

Nesteroidne

nesteroidne

Media:

nesteroidnenesteroidnenesteroidnenesteroidnenesteroidne

http://buy-steroids.org